Κλασσικός

Χορός με αυστηρές θέσεις (position) ποδιών, χεριών και σώματος. Ακόμα και οι συνδυασμοί αυτών έχουν συγκεκριμένες πόζες, που πρέπει να εκτελούνται ακριβώς και σε συγκεκριμένες πλευρές ή γωνίες της αίθουσας. Οι κινήσεις είναι κυκλικές και φαινομενικά μαλακές. Τα χέρια είναι αυστηρά στρογγυλά και οι ώμοι πάντα προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα που θα βγαίνει από τον χορευτή πρέπει να είναι ήρεμο και ευχάριστο προς τον θεατή.