1999: Γιώργος Κοτσιφάκης

Variation “Le Corsaire”

Κατηγορία: Κλασικό solo

Έπαινος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

2000: “Θύελα Λυτρωτική”

Κατηγορία: Διαγ/σμός Χορογραφίας

Χορογραφία: Χαρά Καράλη

Α΄ Έπαινος Χορογραφίας – Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

2000: Γιώργος Κοτσιφάκης

Variation “Don Quixote”

Κατηγορία: Κλασικό solo

Α΄ Έπαινος – Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού –  Ηράκλειο

 

 

 

 

2002: “Νανούρισμα”

Χορογραφία: Χαρά Καράλη

Κατηγορία: Διαγ/σμός Χορογραφίας

Α΄Βραβείο Χορογραφίας – Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού-Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

2003: Άρια Μπουμπάκη

“Στους σκοτείνους καιρούς τα μάτια βλέπουν”

Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Πρόκριση στην τελική 12άδα ανάμεσα σε 45 παιδιά από όλη την Ελλάδα

“Eurovision Νέων Χορευτών” – Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2003: Κατερίνα Ανδιανάκη – Γιώργος Κοτσιφάκης

Pas de deux – “Τα πουλιά” Sleeping Beauty

Κατηγορία: Κλασικό pas de deux

Πρόκριση στην τελική 12άδα ανάμεσα σε 45 παιδιά από όλη την Ελλάδα

“Eurovision Νέων Χορευτών” – Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003: Άρια Μπουμπάκη

“Στους σκοτείνους καιρούς τα μάτια βλέπουν”

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού– Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003: Κατερίνα Ανδριανάκη

Solo p.d.d. “Τα πουλιά” Sleeping Beauty

Α΄ Έπαινος – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003: Γιώργος Κοτσιφάκης

Solo p.d.d. “Τα πουλιά” Sleeping Beauty

Α΄ Έπαινος – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

2004: Άρια Μπουμπάκη

“Έν ψυχρώ”

Α΄Βραβείο – “Μαθητικοί Αγώνες” – Ηράκλειο και

Γ΄Βραβείο – Παγκόσμιου Διαγωνισμού Χορού – Χανιά

 

 

 

 

 

 

 

2004:Κατερίνα Ανδριανάκη

Variation: “Μαύρος Κύκνος”

2004: Α΄Βραβείο – Παγκόσμιου Αντικαρκινικού Φεστιβάλ Νέων

Αρχαία Ολυμπία

2004: Β΄Βραβείο Μαθητικοί Αγώνες – Ηράκλειο

2005: Β΄Βραβείο -Παγκόσμιου Διαγωνισμού Χορού – Χανιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004: Άρια Μπουμπάκη

“Στους σκοτείνους καιρούς τα μάτια βλέπουν”

Γ΄Βραβείο – Παγκόσμιος Διαγωνισμού Χορού – Χανιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005: Ειρήνη Λαμπίρη

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Βασικό 1

Ανώτερη Βαθμολογία σ΄όλο τον Εθνικό διαγωνισμό Χορού

“Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005: Ειρήνη Λαμπίρη

“Pas de deux Tchaikovsky”

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005: Εμμανουέλα Αποστολάκη

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Βασικό 1

Εθνικός Διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

2005: Άρια Μπουμπάκη

“Απομεσήμερο”

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Διεθνής Διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα”- Ηράκλειο

 

 

 

 

 

2005: Άρια Μπουμπάκη¨

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο 3

Διεθνής Διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα”- Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005: Άρια Μπουμπάκη

“Απομεσήμερο”

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Παγκρήτιος Διαγωνισμός Χορού – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Κατερίνα Ανδιανάκη – Γιώργος Κοτσιφάκης

“Pas de Deux” Don Quixote

Α΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό pas de deux

Περιφεριακοί Μαθητικοί Αγώνες – Άγιος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Ειρήνη Λαμπίρη

Variation “L΄amour” Don Quixote

B΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Περιφεριακοί Μαθητικοί Αγώνες – Άγιος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Άρια Μπουμπάκη – Γιώργος Σιώρας

“Έρωτος Άκουσμα”

¨Επαινος – Κατηγορία: Σύγχρονο Dueto

Περιφεριακοί Μαθητικοί Αγώνες – Άγιος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Ειρήνη Λαμπίρη

Variation “Paw de deux Tchaikovsky”

Β΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού  “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

2006: Κατερίνα Ανδριανάκη

Solo από p.d.d “Don Quixote”

Β΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

και Υποτροφία για New York

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

2006: Ειρήνη Λαμπίρη

Variation “Lila” Sleeping beauty

Β΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Άρια Μπουμπάκη

“Ο χορός των νεκρών”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Άρια Μπουμπάκη

“Έν ψυχρώ”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Ειρήνη Λαμπίρη

Variation “Esmaralda”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού  “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Ειρήνη Λαμπίρη

Variation “Don Quixote”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Χριστίνα Μουδατσάκη

Variation  “Zizel”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού  “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Χριστίνα Μουδατσάκη

Variation “Diana & Acteon”

Γ΄ Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Αθηνά Ανδρουλιδάκη

Variation “Le Coraire”

Ε΄Θέση – Κατηγορία: Κλασικό Solo

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

2009: Ειρήνη Λαμπίρη – Χριστίνα Μουδατσάκη

“Από το 2 στο 1”

Α΄ Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Dueto

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Χορού “Hellas”- Αθήνα

 

 

 

 

 

2010: Αθηνά Ανδρουλιδάκη – Ειρήνη Λαμπίρη – Χριστίνα Μουδατσάκη

Pas de trois “The Three Odalisques”

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Ανώτερο Ομαδικό Κλασικό

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

2010: Ειρήνη Λαμπίρη – Χριστίνα Μουδατσάκη

“Από το 2 στο 1”

Α΄Βραβείο –  Κατηγορία: Σύγχρονο Dueto

Και Υποτροφία για το Montpellier στη Γαλλία

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

2010: ¨Εφη Μουδατσάκη

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό 11-13 ετών

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: Μαριλένα Μυκωνιάτη

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Προετοιμασία 2

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

2011: Φανή Παντερή

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό Βασικό 1

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

2011: Αναστασία Χατζάκη

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Τζαζ 3

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

2011: Σοφία Φιλίππου

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Τζαζ 3

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

2011: Μελίνα Γκαζά

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Τζαζ 4

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

2011: Γεωργία Βασιλιάδη

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Τζαζ 4

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

2011:Αθηνά Ανδρουλιδάκη

Α΄Βραβείο – Κατηγορία: Τζαζ 4

και υποτροφία για σεμινάριο στη Βαστίλη

Εθνικός διαγωνισμός Χορού “Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

2011: Χαρά Βλατά – Μαρίνα Πεδιαδιάκη – Κάλλια Σιδεράκη –

Σοφία Σιδεράκη – Σοφία Φιλίππου – Αναστασία Χατζάκη

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Ομαδικό 14-17 ετών

Εθνικός διαγωνισμός Χορού

“Τερψιχόρης Έργα” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

2012: Εύη Σπανού

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο solo

Εθνικός διαγωνισμός Χορού

“Τερψιχόρης Έργα”- Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2014: Φανή Παντερή

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Ανώτερο Κλασικό

Εθνικός διαγωνισμός Χορού“Τερψιχόρης Έργα” – Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

2015: Κατερίνα Σαμιωτάκη

1η Θέση – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Πανελλαδικός Διαγωνισμός “BDS Promo & Events” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

2015: Εμμανουέλα Αντιβάση

2η Θέση – Κατηγορία: Σύγχρονο Solo

Πανελλαδικός Διαγωνισμός “BDS Promo & Events” – Ηράκλειο

 

 

 

2015: Εμμανουέλα Αντιβάση – Ελίνα Λιπάκη

Μαριλένα Μυκωνιάτη – Θεόνη Περάκη – Κατερίνα Σαμιωτάκη

1η Θέση – Κατηγορία: Σύγχρονο Ομαδικό

Πανελλαδικός Διαγωνισμός “BDS Promo & Events” – Ηράκλειο

 

 

 

 

 

 

 

2015: Χρυσή Φιλιππάκη

2η Θέση – Κατηγορία: Latin Solo

Πανελλαδικός Διαγωνισμός“BDS Promo & Events” – Ηράκλειο

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

2017: Μαριλένα Μυκωνιάτη & Θεόνη Περάκη

“Pizzicato” Sylvia

Έπαινος – κατηγορία: Dueto – Κλασικός χορός 14-16 ετών

Πανελλαδικός Διαγωνισμός “Veria Dance Competition”- Βέροια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017: Θεόνη Περάκη

“Pas de trois”- Λίμνη των Κύκνων

Γ΄Βραβείο – Κατηγορία: Solo – Κλασικός χορός 16-18 ετών

Πανελλαδικός Διαγωνισμός “Veria Dance Competition”- Βέροια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018: Θεόνη Περάκη

“Η Λύτρωση”

Α’ Βραβείο – Κατηγορία: Σύγχρονο Σόλο 14-17 ετών

“Εθνικός Διαγωνισμός Χορού Τερψιχόρη Έργα”- Ρέθυμνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018: Μαριλένα Μυκωνιάτη

“Ένα Χαμένο Χάδι”

Έπαινος – Κατηγορία: Σύγχρονο Σόλο 16-18 ετών

“Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού Veria Dance Competition” – Βέροια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018: Έλσα Αλεξάκη

Β΄Βραβείο – Κατηγορία: Κλασικό – Προετοιμασία 2, 8-10 ετών

“Εθνικός Διαγωνισμός χορού  Τερψιχόρης Έργα” – Ρέθυμνo