Σύγχρονος

Το μάθημα του σύγχρονου χορού, εισάγεται λίγο αργότερα γύρω στα 9 έτη του παιδιού. Χαρακτηριστικό του σύγχρονου χορού είναι η αποδόμηση της φόρμας του κλασικού. Χαρακτηρίζεται από την ελευθερία σκέψης και κίνησης. Ζητείται από τους μαθητές να διευρύνουν την φαντασία τους, να απελευθερώσουν τις κινήσεις τους. Μέσα στο μάθημα καλλιεργείται η ομαδικότητα και η κοινωνικότητά τους, αφού η επαφή μεταξύ των χορευτών, είναι σημαντικό κομμάτι του μαθήματος.